Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

2. Totstandkoming overeenkomst

3. Welke persoonsgegevens wij van leveranciers en waarom?

4. Prijs

Toggle inhoud hoort hier, klikt u op de knop Bewerken om deze tekst te veranderen. </ p>

5. Betaling

6. Levering, levertijd en uitvoering

7. Gegevensbescherming

Toggle inhoud hoort hier, klikt u op de knop Bewerken om deze tekst te veranderen. </ p>

8. Garantie en aansprakelijkheid

9. Wijzigingen

10. Ontbinding

11. Geschillen en toepasselijk recht